هنگام دیدار از یک خانواده چینی، میزبان معمولا با چای داغ از مهمانان پذیرایی می کند و بنا به سليقه خود نوشیدنی هایی مثل قهوه، آب میوه و آب معدنی برای مهمانان آماده کند. کشور چین به سرعت در حال رشد است به ویژه پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، رفته رفته شهروندان خارجی زیادی از کشورها و مناطق گوناگون جهان به چین سفر می کنند و یا برای کار و زندگی به چین می آیند. همچنين به دلیل برگزاری آیین ها و جشنواره های بین المللی و بزرگی مثل المپیک 2008 پکن، مردم چین رفته رفته با فرهنگ ها و آداب و رسوم و باورهای مختلفی از نقاط دیگر جهان آشنا می شدند. از این رو اگر میزبان چینی متوجه شود که مهمان به دلیل باور شخصی اش نمی تواند بعضی غذاها و نوشیدنی ها را مصرف کند، ضمن تعارف و مهمان نوازی به باورهای مهمان احترام می گذارد ولی در این باره اصرار نمی کنند.